Merak Ettikleriniz

Yangın Merdiveni Nedir?
Yangın merdiveni, binalardaki yangın gibi acil durumlarda dışarıya en hızlı ve en güvenli şekilde tahliyeyi sağlayan genellikle çelikten inşa edilen kaçış alanıdır.

Yangın Yönetmeliği Nedir ve Ne Amaçla Yürürlüğe Sokulmuştur?
Yangın yönetmeliği yani binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmelik, isminden de anlaşılacağı üzere yapıların yangından korunması için getirilmiş olan kuralları kapsar. Belirli özelliklere sahip olan bütün binalar bu kurallarda belirtilmiş olan uygulamaları yaptırmak zorundadır.

Kaç Çeşit Yangın Merdiveni Vardır?
Binanın tipine göre yangın merdiveni türleri bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan z tipi ve dairesel merdivenler olsa da, denizci ve makaralı türleri de bulunmaktadır.

Yangın Kapıları Kaç Dakika Yangına Dayanır?
Bu ürünlerin de dayanım süreleri teknik özelliklerine göre değişmekle birlikte, 60, 90 ve 120 dakika yangına dayanabilen yangın kapıları bulunmaktadır.